Politikalarımız

Sağlık, Güvenlik ve Çevre (HSE) Politikamız


CCN Group; Bağlı Şirketleri tarafından gerçekleştirilen farklı faaliyet alanlardaki kazanımlarını ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı ile etkileşimde bulunduğu tedarikçi ve müşterilerin bu sürece katılımlarında öncülük etmektedir.

Etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluğunun bilincinde, güvenilir ve tüm faaliyet alanlarında kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen,

Şirket hedefleri belirlenirken ve bu hedeflere ulaşmak için kendi katkılarını da koymak isteyen, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilişkilerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış bir yönetim anlayışı oluşturmayı

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamayı, müşteri istek ve geri bildirimlerinden yararlanarak ürün ve hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları dâhil olmak üzere tüm yasal mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,

Faaliyetlerimizi yürütürken etkin doğal kaynak kullanımı stratejileri ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda,

Çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek çevre ve insan sağlığı faktörlerine karşı gereken önlemleri önceden belirleyerek, olası bir tehlikeye karşı korumayı,

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ortamı sağlamayı.

Kurumsal risk yönetimi, çevresel risk yönetimi, tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması anlayışı ile fırsat yaklaşımını tüm çalışanlarımızın katılımı ile yönetmeyi sağlamayı,

Tüm paydaşlarımızın kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği hakkında katılımını ve bilinçlendirilmesini sağlamayı,

Toplumsal sorumluluklarımızın hizmet anlayışımızda önceliklerimiz arasında yer almasını sağlamayı,

CCN Group; bu ilkeleri temel değerlerimiz olarak benimsemiş ve bu politikanın tüm paydaşlara iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını, sürekli iyileştirme için gözden geçirilmesini taahhüt etmekte kalite, çevre ile iş sağlığı ve güvenliği için değer kattığımız tüm faaliyet alanlarımızda öncelikli ve prestijli hedeflerimizi “ÖNCE İNSAN ve ÇEVRE” olarak belirlemekteyiz.

Yönetim Kurulu


İnsan Kaynakları Politikamız


CCN Group İnsan Kaynakları Politikası’nın temel amacı “İnsan” ve “Sürekli İyileştirme” odaklı bir İnsan Kaynakları sistemi üzerinden ve Şirketin hedefleri ve stratejisi doğrultusunda;

İnsan Kaynakları uygulamaları açısından kendi sektöründeki en iyi örneklerden biri olmak,
Ulusal ve Uluslararası arenada birlikte çalışmak için en çok tercih edilen Group olmaktır.

Bu hedefi başarmak üzere, insana yatırımın başarısı için değişmez bir ilke olduğunun bilinci ile benimsemiş olduğumuz İnsan Kaynakları Politikaları aşağıdaki gibidir.

CCN Group Ailesi’ne;

Yüksek eğitim düzeyine sahip, iyi eğitilmiş,
Yenilikçi, dinamik,
Değişime açık,
Kendini ve işini geliştirme potansiyeline sahip,
Ekip çalışmasına yatkın,
Sorumluluk sahibi,

Kurumsal Değerleri benimseyecek ve koruyacak bireyler kazandırmak,

Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlamak ve etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak ve Şirkete sadakati geliştirmek,
“Sürekli eğitim ve gelişim” yaklaşımı kapsamında ve Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerden çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak ve sürekli olarak “insana yatırım yapmak”,
Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “karlılık” gibi hedeflerine katkımızı devam ettirmek,
Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlamak,
Kariyer planlama ile çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkartmak, yönetici adaylarımızı organizasyonumuz içinde eğitmek,
Güvenilir ve etkili bir etkileşim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
Sürekli iyileştirme süreçleri ve sistemleri ile bireysel performanslar ve takım performanslarını arttırmak, üstün performansı ödüllendirmektedir.

Yönetim